Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Dovolte mi, abych vás informoval v souladu s čl. 13 GDPR,

jak zpracovávám vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva.

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webech www.tomasbezdek.cz , www.taijiplzen.cz , www.hladinaklidu.cz a www.fyziotom.cz .

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Tomáš Bezděk, 28. října 56, 30100 Plzeň, IČO: 678 93 490.

E-mail: taoist@seznam.cz

Pro které účely osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

A. Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji nezbytně nutné údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte vyplněním a odesláním formuláře, potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. Double opt-in (dvojí potvrzení) - pokud ještě nejste potvrzení v mé databázi, je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů.

V přihlašovacím formuláři udělujete vyplněním údajů a stisknutím odesílacího tlačítka souhlas se zasíláním mých článků, rad a tipů z oblasti fyzioterapie, zdravotního cvičení, péče o tělo a psychiku.

Další zaškrtávací políčka, která využívám, a která můžete a nemusíte zaškrtnout:

Uvítám i články a tipy a rady a aplikace od jiných osob, na stejné téma.
Ano, Facebook i jiné sociální sítě mám rád, klidně na mě mluvte více kanály (telefon, FB...)

ad 1) Jak je to s obsahem od jiných osob

Občas vám pošlu odkaz na článek nebo nějakou aplikaci jiných osob, je to proto, že někdo napíše o tématu lepší článek, a já usoudím, že je pro vás přínosný, nebo doporučím aplikaci, kterou využívám a se kterou jsem spokojen.

Vy to máte pod kontrolou tak, že si prohlédnete nabídku, a pokud vás zaujme, tak se sami zaregistrujete na jiném webu.

A pak teprve, vám budou chodit e-maily i odjinud. Tím že vám pošlu odkaz neznamená, že vám zaplaví schránku e-maily mých obchodních přátel. A kde se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.

ad 2) Facebook

Dáváte souhlas s tím, že vás mohu kontaktovat i na FB. Fanouškem stránky se stanete tím, že kliknete na stránka se mi líbí. A odhlásíte, už se mi to nelíbí.

Prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu, a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobil obsah vašim preferencím. Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych vám neposílal některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů, neboli obchodních sdělení, maximálně však 10 let.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

B. Pro obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mail, případně telefonní číslo, účetní a platební údaje (název firmy, IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

C. Procházení webu - Cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.taijiplzen.cz, www.hladinaklidu.cz a www.fyziotom.cz . Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli, jaký používáte prohlížeč nebo operační systém.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu - konkrétní osobě. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijal jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,
na svých stránkách www.tomasbezdek.cz , www.taijiplzen.cz , www.hladinaklidu.cz a www.fyziotom.cz nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od mého přijetí informace o změně

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

V přihlašovacím formuláři udělujete vyplněním údajů a stisknutím odesílacího tlačítka souhlas se zasíláním mých článků, rad a tipů z oblasti fyzioterapie, zdravotního cvičení, péče o tělo a psychiku.

Potvrzení e-mailu, s potvrzovacím odkazem, beru rovněž jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Pokud je u webového formuláře zaškrtávací políčko, projevíte souhlas použitím příslušného zaškrtávacího políčka podle toho, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Tato informační povinnost je platná od 1.5.2018.

 

Toto je staré znění Ochrany osobních údajů, které platí do 24.5.2018:

Ochrana osobních údajů
Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek www.taijiplzen.cz , www.hladinaklidu.cz a www.fyziotom.cz , zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání Vám Tomáš Bezděk podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na taoist@seznam.cz , kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Tomáš Bezděk přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Tomáš Bezděk používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Tomáš Bezděk používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího / poskytovalele služeb: Tomáš Bezděk se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte, používáme k realizaci obchodu, poskytování služeb, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech, poskytnutých službách a účasti na našich akcích, jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:

Vyplněním webového formuláře souhlasí zájemce se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Tomáš Bezděk, 28. října 56, 301 00 Plzeň, IČO: 678 93 490, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a novinkách.