Čestné prohlášení:

Odesláním elektronické přihlášky i samotnou fyzickou účastí na cvičení(ch) čestně prohlašujete, že při každé jednotlivé návštěvě živého cvičení budete splňovat aktuální epidemiologická a vládní nařízení a opatření a jste schopni je kdykoliv doložit kontrole na vrátnici školy apod.  

"Při své účasti na cvičení(ch) pokaždé splňuji a budu splňovat (po dobu těchto vládních nařízení) podmínku prokázat se potvrzením o ukončeném očkování nebo že spadám do ochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci Covid-19. Doklad nebo potvrzení budu mít vždy u sebe, abych se mohl(a) kdykoliv prokázat kontrole."

Aktuální vládní a epidemiologická nařízení a opatření:

  • Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostorách školy a tělocvičny se musí prokázat potvrzením o ukončeném očkování (+ minimálně 14 dnů) nebo potvrzením, že spadají do ochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci Covid-19. Doklad nebo potvrzení musíte mít vždy u sebe, abyste se mohli kdykoliv prokázat kontrole na vrátnici školy.
  • Pokud se necítíte v pořádku, jste nachlazeni nebo vám není jinak dobře, rozhodně odložte účast na cvičení.
  • Při vstupu do prostor školy a na toaletách jsou umístěny dezinfekční prostředky na ruce. Používejte je.
  • Šatny jsou k dispozici v plné míře, přesto doporučujeme omezit čas zde strávený na nezbytné minimum.
  • Pokud je to možné, dodržujte rozestupy 2 metry ve všech vnitřních prostorách a během cvičení. 
  • Je možné cvičit bez respirátoru a roušky.