CVIČENÍ OD LEDNA 2022

Všechna cvičení vede od roku 2001 fyzioterapeut Tomáš Bezděk 


PONDĚLÍ 18:45 - 19:45 Obchodní akademieTAIJI - POKROČILÍ opakování 24, 40, 108 a další sestav, fyzio-rehab. cvičení
PONDĚLÍ 19.55 - 20.55 Obchodní akademieTAIJI - POKROČILEJŠÍ opakování 9 forem, nácvik a procvičování 2. části 24ky
STŘEDA 18:45 - 19:45 Obchodní akademieTAIJI - ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI základní dovednosti a nácvik Taiji od 0
STŘEDA 19:55 - 20:55 Obchodní akademieČCHI-KUNG A FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ pro každého
ČTVRTEK 18:00 - 19.00 SPŠ DopravníČCHI-KUNG A FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ pro každého

(PŘIHLÁŠKY A PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE DOLE NA STRÁNCE PO ROZKLIKU KONKRÉTNÍHO CVIČENÍ)


Organizační informace, přihlášky, příspěvek na cvičení, průběh cvičení

 • Příspěvek na cvičení pro každou jednotlivou lekci je dobrovolný a v libovolné výši. Věřím na férovost. A že to opět uvítáte. Protože tak můžete přispět jen na lekcích na kterých skutečně budete přítomni. Každý může být nemocen, mít absenci, karanténu, nepřijde když se necítí s ohledem na ostatní. Jen s organizací cvičení mám nemalé měsíční náklady, odpovědnost, starosti a mnoho desítek hodin vloženého času do příprav. Přesto bych rád v této podivné době umožnil formu dobrovolného příspěvku v libovolné výši namísto předem fixně stanovené částky za celý semestr.  Tai-či a čchi-kung jsou založené na monádě jin - jang. Tedy člověk dostane, přijme výuku, něco je mu umožněno (jin) a naopak dá, ocení a férově přispěje na náklady a věnovaný čas výuce a všem organizačním přípravám (jang). 
 • Jakákoliv forma úhrady cvičení dopředu tedy není možná. Např. úhrada fakturou, příspěvkem od zaměstnavatele, od pojišťovny atd. Motivy a situace jsou dostatečně vysvětleny výše - v případě nuceného přerušení na dobu kratší, delší či neurčitou by nebyla možnost jak a kdy předplacené cvičení v nejisté budoucnosti této šílené doby nahradit. 2x nedobrovolně vyzkoušeno lockdowny.
 • Cvičení není rozděleno na semestry. Proto není ani určen přesný počet lekcí našeho cvičení. Prostě budeme ve školním roce cvičit jak to půjde, dokud to půjde, dokud vás to bude bavit, pokud vše bude fungovat. A samozřejmě pokud živé lekce uhradí náklady, práci kolem vší organizace, příprav a vložený čas mě jako lektora, který jsem si pro vás 4x v týdnu vyhradil, abych vás mohl provázet cvičením a který bych jinak jako živitel rodiny věnoval práci fyzioterapeuta s jednotlivými klienty.
 •  Přihlášení a účast na 2 různá cvičení v týdnu jedním zájemcem není možná. 
 • Před každou lekcí uděláme prezentaci přítomných. Školy to po nás nejen kvůli momentální situaci vyžadují.
 • Nikomu, kdo není řádně přihlášen a dopředu nahlášen lektorem jako účastník cvičení, nebude na vrátnici umožněn přístup do objektu.
 • Budete-li mít (nebo chystáte-li) absenci účasti 3x v pořadí ihned za sebou, omluvte se prosím SMS nebo mailem s informací, zda vám dále držet místo. Pokud nedáte vědět ihned po 3. absenci v pořadí, nejpozději do následujícího dne, předpokládá se váš další nezájem o cvičení a vaše místo bude nabídnuto někomu z náhradníků. Neomlouvejte se, prosím, pro jednu nebo dvě absence, to je v pořádku a může se to za nastalé situace reálně každému stát.
 • Přihlásí-li se na některé z nabídnutých cvičení nízký, nedostatečný / nižší než minimální počet zájemců potřebný pro jeho běh, mohou být obsah a téma tohoto cvičení ihned v začátku nebo kdykoliv v průběhu školního roku změněné.  A to ve prospěch cvičení o které je zájem např. z řad náhradníků, kteří se nedostali na cvičení o které je větší zájem.
 • Totéž je vyhrazeno, poklesne-li v průběhu školního roku počet účastníků cvičení opakovaně v té které skupině pod minimální potřebný počet. Konkrétní cvičení tedy kdykoliv může být i zcela ukončené pro nízkou účast nebo z jiných závažných či organizačních důvodů.
 • Přihlášení je opět možné pouze on-line přihláškou. Není možné telefonicky, SMS či prostým mailem. Každý zájemce se musí přihlásit svým vlastním mailem - není možné na jeden mail přihlásit více účastníků, přihlášení by neproběhlo úspěšně.
 • V přihlášce dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, s podmínkami a prohlášením vlastní odpovědnosti každého jednotlivého účastníka a že je vám 18+. Jakož i čestné prohlášení o tom, že splňujete vždy aktuální vládní nařízení pro účast.
 • Po odeslání formuláře ihned následujte přehledné instrukce, tedy POZOR - nestačí pouze odeslat formulář! Během chvíle (max. do 5 minut) vám automaticky přijde, nejspíše do hromadné složky e-mailů, zpráva od Tomáš Bezděk, kterou otevřete a jednoduše kliknutím potvrdíte souhlas - odkaz v ní. Nemusíte mít strach, instrukce vás dobře a přehledně povedou.
 • Během 1 - 2 dnů, jakmile se dostanu k mailu a ručně se proberu pořadím došlých přihlášek (prosím vás o trpělivost), vám pošlu již neautomatizované potvrzení (v případě plného stavu pak zamítnutí) vašeho místa na cvičení. Místo tak máte rezervované do 1. lekce. Nedostavíte-li se na 1. úvodní lekci kde proběhne úvodní prezentace přihlášených, prosím, omluvte se předem, aby vám rezervace místa, kterou máte jen do 1. lekce, nepropadla. 
 • Přihlásíte-li se po naplnění limitu té které skupiny, budete veden(a) jako náhradník v pořadí o čemž budete vyrozuměn(a). Uvolní-li se v průběhu školního roku místo, sami vás kontaktujeme a volné místo nabídneme. Díky nařízením lze do každé skupiny letos zařadit skutečně jen konkrétní a striktně limitní počet cvičenců a nic se s tím udělat z mé strany nedá.
 • Účastí na cvičení, elektronickou přihláškou i podpisem čestného prohlášení při vaší první účasti na cvičení čestně prohlašujete, že budete pokaždé splňovat a dodržovat aktuální epidemiologická a vládní opatření a jste schopni je kdykoliv doložit kontrole.
 • Nezletilého účastníka nelze přihlásit a přijmout. Cvičení jsou určena různým věkovým kategoriím 18+ 
 • Akutní respirační onemocnění je vždy jednoznačnou překážkou účasti (kašel, teplota, bolest v krku, bolest hlavy apod.) 
 • Výrazné pohybové omezení může být překážkou účasti (např. nemožnost dobré volné chůze bez opory, nemožnost běžného cvičení)

Odesláním elektronické přihlášky i samotnou fyzickou účastí na cvičení(ch) čestně prohlašujete, že při každé jednotlivé návštěvě živého cvičení budete splňovat aktuální epidemiologická a vládní nařízení a opatření a jste schopni je kdykoliv doložit kontrole na vrátnici školy apod.   

 • Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostorách školy a tělocvičny se musí prokázat potvrzením o ukončeném očkování (+ minimálně 14 dnů) nebo potvrzením, že spadají do ochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci Covid-19. Doklad nebo potvrzení musíte mít vždy u sebe, abyste se mohli kdykoliv prokázat kontrole na vrátnici školy.
 • Pokud se necítíte v pořádku, jste nachlazeni nebo vám není jinak dobře, rozhodně odložte účast na cvičení.
 • Při vstupu do prostor školy a na toaletách jsou umístěny dezinfekční prostředky na ruce. Používejte je.
 • Šatny jsou k dispozici v plné míře, přesto doporučujeme omezit čas zde strávený na nezbytné minimum.
 • Pokud je to možné, dodržujte rozestupy 2 metry ve všech vnitřních prostorách a během cvičení. 
 • Je možné cvičit bez respirátoru a roušky.

Pokud jste se seznámili s organizačními informacemi a vládními nařízeními výše, akceptujete je a je vám 18+ , pak nic nebrání tomu abyste si níže vybrali některé ze cvičení a přihlásili se: