CVIČENÍ JARO 2023

Všechna cvičení vede od roku 2001 fyzioterapeut Tomáš Bezděk 

Na cvičení se lze PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ A PŘIHLÁŠENÍ přidat kdykoliv v průběhu školního roku. V případě zájmu mě kontaktujte a vše dojednáme telefonicky. Momentálně máme volnou kapacitu a můžeme vás po domluvě přijmout.JE CVIČENÍ O KTERÉ BYSTE MĚLI ZÁJEM JIŽ OBSAZENÉ?

Pokud je vámi zvolené cvičení (pro tuto chvíli) obsazené a máte o cvičení přesto zájem, napište, prosím, požadavek být náhradníkem / náhradnicí pro konkrétní skupinu, čas a místo na můj e-mail: taoist@seznam.cz . Lze uvést i telefon, urychlí to často možný nástup i o týden, oproti komunikaci mailem. Kontakt bude evidován a pokud se místo dříve nebo kdykoliv později uvolní, kontaktuji vás s nabídkou možnosti se přidat. Nikomu nikdy nic neuteče ani při možném pozdějším nástupu:

PŘIDAT SE LZE KDYKOLIV V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V MOMENTĚ VOLNÉ ČI UVOLNĚNÉ KAPACITY


Dát se na Tai-či nebo na Čchi-kung? Ujasněte si základní rozdíly >>>

I na všech lekcích tai-či cvičíme prvních cca 20 minut základní dovednosti obsahující a rozvíjející čchi-kung. Tai-či je totiž nadstavbou čchi-kungu, jest důmyslným a velmi propracovaným pohybem ve stavu čchi-kungu. Bez funkčního čchi-kung by tedy tai-či nemohlo fungovat. Proto se noví, dosud nerozhodní, zájemci o tai-či od úplného začátku nemusí bát, že bychom na lekcích tai-či necvičili alespoň základní, potřebný, funkční čchi-kung.

Co je Tai-či (Tchaj-ťi, Taiji, Taichi, Tajči...)?

Co je Čchi-kung (Qi-gong)?

PODROBNÉ INFORMACE KE ZVOLENÉMU CVIČENÍ

NALEZNETE ROLOVÁNÍM AŽ ÚPLNĚ DOLŮ NA TÉTO STRÁNCE

PO ROZKLIKU KONKRÉTNÍHO ZVOLENÉHO CVIČENÍ

KDE CVIČÍME?

PONDĚLÍ 18:45 - 19:45 Obchodní akademieTAIJI - POKROČILÍ opakování 24, 40, 108 a další sestav
PONDĚLÍ 19.55 - 20.55 Obchodní akademieČCHI-KUNG A FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ pro každého
ÚTERÝ 18:00 - 19.00 SPŠ DopravníTAIJI - ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI základní dovednosti a nácvik TAIJI od 0
STŘEDA 18:45 - 19:45 Obchodní akademieTAIJI - POKROČILEJŠÍ opakování 9 forem, nácvik a procvičování 2. části 24ky
STŘEDA 19:55 - 20:55 Obchodní akademieČCHI-KUNG A FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ pro každého
ČTVRTEK 18:00 - 19.00 SPŠ DopravníČCHI-KUNG A FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ pro každého

Obecné organizační informace, přihlášky, příspěvek, průběh cvičení

(1) PŘÍSPĚVEK NA CVIČENÍ

 • Příspěvek pro každou jednotlivou lekci je dobrovolný. Doporučená výše je 150,- Kč za lekci. Věřím na férovost.  Veškerá režie kolem našich superfunkčních cvičení momentálně velmi narůstá. Věřím však, že i letos, v těchto podivných dobách, uvítáte tuto možnost příspěvku v kontrastu k většině jiných cvičení a aktivit, kde musíte uhradit třeba i několik tisíc korun předem za celý semestr i když následně třeba chybíte. Každý může být nemocen, nepřijde když se necítí s ohledem na ostatní atd. Jen s organizací cvičení mám nemalé měsíční a roční provozní náklady, odpovědnost, starosti a mnoho desítek hodin vloženého času do příprav nepočítaje samotný čas namístě při výuce. Režie opravdu není jen o nájmu prostor, jak si někdo naivně může myslet. Přesto bych rád v této podivné době znovu umožnil formu dobrovolného příspěvku namísto předem fixně stanovené částky za celý semestr. Tai-či a čchi-kung jsou založené na monádě jin - jang. Tedy člověk dostane, přijme výuku, něco je mu umožněno, účastí se (jin) a naopak ocení, dá, férově přispěje na náklady a věnovaný čas výuce a všem organizačním a technickým přípravám (jang). 
 • Jakákoliv forma úhrady cvičení dopředu tedy není možná. Např. úhrada fakturou, příspěvkem od zaměstnavatele, od pojišťovny atd. Motivy a situace jsou dostatečně vysvětleny - v případě nuceného přerušení cvičení na dobu kratší, delší či neurčitou by nebyla možnost jak a kdy předplacené cvičení v nejisté budoucnosti této šílené doby nahradit. Několikrát nedobrovolně vyzkoušeno lockdowny, karanténami, izolacemi, vládními nařízeními a nemám zapotřebí jakkoliv tuto zkušenost a vše s ní spojené znovu opakovat. 

(2) FÉROVÉ ZRUŠENÍ VAŠEHO MÍSTA PŘI ABSENCI 2X IHNED ZA SEBOU

 • Dobrovolný příspěvek za každou jednotlivou lekci má pro mě pochopitelně nevýhody a organizační rizika a aby to bylo fér, ŽÁDÁM PŘIHLÁŠENÉ TÍMTO JEN O JEDNO: o vaši pravidelnou účast bez výmluv na pohodlnost "dnes se mi nechce, tak na to peču...".
 • Protože se předem nehradila fixně stanovená částka za celý semestr, někteří toho v minulém školním roce zjevně zneužívali a na cvičení se ze své pohodlnosti objevovali v režimu třeba jen 1x za 3 týdny, jen aby jim místo nepropadlo. Nepovažuji to za fér v momentě, kdy je umožněn příspěvek bez platby celé fixní částky předem a v momentě kdy by byl třeba plný stav a na uvolnění místa čekali náhradníci.
 • Zatímco třeba jen ze své pohodlnosti nejdete na cvičení, můžete tím blokovat místo náhradníkovi, který má o cvičení větší zájem než vy a který musí zůstat doma a pro kterého by účast třeba byla opravdu důležitá a chce se tímto superfunkčním zdravotním cvičením dát dohromady třeba po vážném onemocnění - máme řadu takových cvičenců i poptávajících, ať jde o postcovidové syndromy, oslabení životní síly po dřívějších onkologických dg, neurologické dg, paleta potíží s pohybovým aparátem, osteoporózy, únavové syndromy atd.
 • To, že se cvičení neúčastníte i když jste na něj přihlášeni vůbec nikomu nepomůže: vám, náhradníkům ani mně:
 • PROTO: Budete-li mít z vážných důvodů absenci účasti 2x v pořadí ihned za sebou a máte v plánu co nejdříve, tj. odpříště, znovu cvičit, omluvte se mi prosím ve lhůtě SMS nebo mailem. V opačném případě se následujícího dne po vaší druhé neomluvené absenci, předpokládá další nezájem o cvičení, vaše místo se tímto ruší a bude nabídnuto někomu z případných náhradníků.
 • Neomlouvejte se, prosím, pro jednu mimořádnou absenci, to je v pořádku, a může se to reálně každému stát.

(3) ORGANIZACE CVIČENÍ, POČET LEKCÍ, PREZENTACE PŘÍTOMNÝCH

 • Počet lekcí v semestru: Cvičení není rozděleno na semestry. Proto není ani určen přesný počet lekcí našeho cvičení. Prostě budeme ve školním roce cvičit jak to půjde, dokud to půjde, dokud vás to bude bavit, pokud vše bude fungovat. A samozřejmě pokud živé lekce uhradí stále se zvyšující náklady, práci kolem vší organizace, příprav a vložený čas mě jako lektora, který jsem si pro vás 4x v týdnu vyhradil, abych vás mohl provázet cvičením a který bych jinak jako živitel rodiny věnoval práci fyzioterapeuta s jednotlivými klienty.
 • Prezentace cvičenců: Před každou lekcí je blesková prezentace přítomných cvičenců. Školy to po nás nejen kvůli momentální situaci vyžadují. Nikomu, kdo není řádně přihlášen a dopředu nahlášen lektorem jako účastník cvičení, nebude na vrátnici umožněn přístup do objektu a tělocvičny. 
 • Přihlášení a účast na 2 různých cvičeních v týdnu jedním zájemcem je možná po předchozí domluvě. 
 • Náhrady lekcí: Protože si cvičení dopředu nijak nepředplácíte, není tak ani potřeba lekce nahrazovat. Potřebujete-li si výjimečně nahradit lekci jen tak pro sebe a pro skutečnou potřebu cvičení, kontaktujte mě v každém případě předem a pokud bude aktuálně volná kapacita, budu se vám snažit vyjít vstříc s náhradou.
 • Výluky ze cvičení, prázdniny apod: Dojde-li ke zrušení lekce ze strany lektora či školy v případě nemoci či provozního problému, budu se snažit dát toto vědět skupině mailem jakmile nejdříve to bude možné. Určitě by se informace objevila v rubrice NOVINKY v menu, kterou je dobré průběžně sledovat. O prázdninách, státních svátcích apod. se necvičí, včas na to vždy upozorním v novinkách i osobně.

(4) VÝHRADA ZMĚNY NEBO ZRUŠENÍ CVIČENÍ

 • Přihlásí-li se na některé z nabídnutých cvičení nízký, nedostatečný / nižší než minimální počet zájemců potřebný pro jeho běh, mohou být obsah a téma tohoto cvičení ihned v začátku nebo kdykoliv v průběhu školního roku změněné.  A to ve prospěch cvičení o které je zájem např. z řad náhradníků, kteří se nedostali na cvičení o které je větší zájem.
 • Totéž je vyhrazeno, poklesne-li v průběhu školního roku počet účastníků cvičení opakovaně v té které skupině pod minimální potřebný počet nebo dobrovolné příspěvky za výuku neuhradí výši nákladů včetně vložené časové investice.
 • Konkrétní cvičení tedy kdykoliv může být i zcela ukončené pro nízkou účast nebo z jiných závažných, organizačních, provozních či předem nepředvídatelných důvodů.

(5) JAK SE PŘIHLÁSIT A NENECHAT REZERVACI MÍSTA ("PŘIHLÁŠKU")

HNED PŘI 1. LEKCI PROPADNOUT

 • Vámi řádně odeslanou a mnou zpětně potvrzenou přihláškou (přijetí do cvičební skupiny) s vámi počítám na celý školní rok. Cvičení není rozdělené na semestry. Je tedy jen na vás, zda se i vy poctivým cvičením přesvědčíte o mimořádných účincích praxe a na cvičení vydržíte celý školní rok.
 • Přihlášení je opět možné pouze on-line přihláškou. Naleznete ji po rozkliknutí vybraného cvičení až dole na této stránce. Přihlášení není možné telefonicky, SMS či prostým mailem.
 • Každý zájemce se musí přihlásit svým vlastním mailem - není možné na jeden mail přihlásit více účastníků, přihlášení by neproběhlo úspěšně.
 • V přihlášce dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, s podmínkami a prohlášením vlastní odpovědnosti každého jednotlivého účastníka a že je vám 18+. 
 • Po odeslání formuláře ihned následujte přehledné instrukce, tedy POZOR - nestačí pouze odeslat formulář! Během chvíle (max. do 5 minut) vám automaticky přijde, nejspíše do hromadné složky e-mailů, zpráva od Tomáš Bezděk s předmětem "Kontrola spojení", kterou otevřete a jednoduše kliknutím potvrdíte souhlas - odkaz v ní. Nemusíte mít strach, instrukce vás dobře a přehledně povedou a ukáží vám, že je z vaší strany vše na 100% hotovo.
 • Během 1 - 2 dnů, jakmile se vždy dostanu k vyřizování došlých mailů z formulářů a ručně se proberu pořadím došlých přihlášek (prosím vás o trpělivost), vám pošlu již neautomatizované potvrzení (v případě plného stavu pak zamítnutí) vašeho místa na cvičení. Dejte mi prosím čas.
 • Místo tak, po mém potvrzení, máte rezervované do 1. lekce. Nedostavíte-li se na 1. úvodní lekci kde proběhne úvodní prezentace přihlášených, prosím, omluvte se předem, aby vám rezervace místa, kterou máte jen do 1. lekce, ihned nepropadla. Nečeká se zde tedy, v úvodu školního roku, se zrušením místa až na 2 absence!
 •  Přihlášení a účast na 2 různých cvičeních v týdnu jedním zájemcem zpravidla není možná. 
 • Nejde-li vám odeslat formulář, přihlaste se z jiného zařízení. Výjimečně u jedné zájemkyně o akci kdysi nastal problém při přihlašování z iPhonu (iOS Apple), ale tentokrát již žádný formulář není vyskakovací a není OS nijak blokován.

(6) JE CVIČENÍ KTERÉ JSTE SI VYBRALI JIŽ OBSAZENÉ PRO PLNÝ STAV?

 • Přihlásíte-li se po naplnění limitu té které skupiny, budete veden(a) jako náhradník v pořadí o čemž budete vyrozuměn(a). Uvolní-li se v průběhu školního roku místo, což se stává, sami vás kontaktujeme a volné místo nabídneme.
 • Do každé skupiny lze zařadit skutečně jen řadou let prověřený, konkrétní a striktně limitní počet cvičenců a nic se s tím udělat z mé strany nedá. Nikoho navíc, ani o jedno místo nad limit, tedy nelze tzv. "natlačit".
 • Proto vždy na všechny přihlášené apeluji, aby se cvičení pravidelně účastnili a neblokovali, zvláště bezdůvodnou, absencí z lenosti místa náhradníkům. Jistě je pochopitelné, že by to nebylo fér.
 • Můžete si též vybrat cvičení na kterém je kapacita stále volná, je-li obsazen čchi-kung, lze se dát na tai-či a naopak. Lze se účastnit i víkendových workshopů "Sám sobě fyzioterapeutem", kde rovněž cvičíme základy čchi-kung, základní dovednosti...

(7) NA CVIČENÍ SE LZE PŘIDAT KDYKOLIV V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

 • Pokud je zrovna volná kapacita v tom kterém zvoleném cvičení časem a místem. Na jaře bývá kapacita volnější.
 • Nebojte se napsat mail s požadavkem být náhradníkem / náhradnicí pro tu kterou zvolenou skupinu / čas / místo. Poptat volný stav. Uvolní-li se kdykoliv v průběhu školního roku místo, což se stává, kontaktuji vás telefonicky. Ideální proto uvést na sebe v mailu i telefon. Je to pro mě časově rychlejší způsob zavolat vám oproti psaní si po mailu.
 • NIC VÁM NEUTEČE: V případě čchi-kung a fyzio se chytnete kdykoliv. V případě výukových lekcí Tai-či se sice zřejmě připojíte již do rozjetého obsahu, to je jasné, ale protože vše neustále pečlivě opakujeme, zvládali se vždy přidat noví účastníci třeba i v březnu ke skupině, která startovala obsahově již v září. Stačí být průměrně pohybově a koordinačně nadaný, nebát se to zkusit, jen mít píli a chuť se učit. 

(9) PRO KOHO / KDY / CVIČENÍ NEJSOU VHODNÁ?

 • Nezletilého účastníka nelze přihlásit a přijmout na cvičení. Cvičení jsou určena různým věkovým kategoriím 18+
 • Účast na 2 různých cvičeních v týdnu jedním zájemcem zpravidla není možná.  
 • Akutní respirační onemocnění je vždy jednoznačnou překážkou účasti na lekci (kašel, teplota ... apod.) 
 • Výrazné pohybové omezení může být překážkou (tj. nemožnost běžného cvičení či volné chůze bez opory).
 • Zvažte účast v případě stavu po čerstvém úrazu, nedávné operaci, při těžkých astmatických potížích, kardiaci, těžký diabetes, epilepsie, onkologická onemocnění v probíhající léčbě, psychiatrická onemocnění apod.
 • Těhotenství, zvláště v prvním trimestru i později, nemusí být překážkou, pokud je bez komplikací a jste zvyklá cvičit

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ + VŠECHNY PODROBNÉ INFORMACE

NALEZNETE PO ROZKLIKNUTÍ NÍŽE ZVOLENÉHO CVIČENÍ

VŽDY AŽ ÚPLNĚ DOLE NA STRÁNCE:

V případě zájmu se přihlaste o bližší informace a přihlášku na tel. 603 782 721 nebo na taoist@seznam.cz (uveďte v mailu Vaše číslo telefonu, zavolám Vám).

PONDĚLÍ 18.45 - 19.45 / OBCHODNÍ AKADEMIE >>>

TAI-ČI POKROČILÍ

Opakování 24, 40, 108 forem a příp. dalších sestav, v případě zájmu skupiny možno fyziorehabilitační cvičení.

PONDĚLÍ 19.55 - 20.55 / OBCHODNÍ AKADEMIE >>>

ČCHI-KUNG A FYZIOREHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO

ÚTERÝ 18.00 - 19.00 / SPŠ DOPRAVNÍ >>>

TAI-ČI ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI

Základní dovednosti a nácvik Tai-či úplně od nuly, základní Čchi-kung nezbytný pro dobré fungování Tai-či.

STŘEDA 18.45 - 19.45 / OBCHODNÍ AKADEMIE >>>

TAI-ČI POKROČILEJŠÍ

Opakování 9 forem, poté postupný nácvik a procvičování 2. části a závěru sestavy 24 forem.

STŘEDA 19.55 - 20.55 / OBCHODNÍ AKADEMIE >>>

ČCHI-KUNG A FYZIOREHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO

ČTVRTEK 18.00 - 19.00 / SPŠ DOPRAVNÍ >>>

ČCHI-KUNG A FYZIOREHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO